Quân sự - Công an
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
Ngày 3/11/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
 


Ảnh minh họa 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc đấu tranh với các hành vi vi phạm Nghị định 36/CP của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị đinh 36/CP ở cơ sở.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định 36/CP của Chính phủ và Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộinhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc đấu tranh, phòng ngừa; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm với các cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để các đối tượng có cơ hội tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, tập kết pháo, vũ khí, vật liệu nổ vào địa bàn.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Báo Hải Dương, Đài phát thanh truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp; tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổcông cụ hỗ trợ; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng pháo. Tập trung tuyên truyền về công tác bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháovũ khí, vật liệu nổcông cụ hỗ trợ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các nhà trường kết hợp với lực lượng Công an cơ sở tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, kết hợp lồng ghép tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các quy định về quản lý, sử dụng pháo, đồng thời yêu cầu học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm, tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

- UBND các cấp phải quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm Nghị định 36/CP của Chính phủ để ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh tình trạng cuối năm mới quyết liệt để lượng pháo đã thẩm lậu nhiều vào địa bàn từ trước.

3. Sở Công thương, Chi cục Hải quan, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Công an có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, các địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo (đặc biệt là các hoạt động nhập lậu pháo từ nước ngoài, tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh).

4. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, Công an các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổcông cụ hỗ trợ. Tổ chức vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổcông cụ hỗ trợ; ký cam kết không tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép pháo và mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo với cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn. Chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án nhân dân cùng cấp tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử lưu động các vụ án về vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép pháo, vũ khí, vật liệu nổcông cụ hỗ trợ để phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ, tết hàng năm quản lý chặt chẽ việc sử dụng pháo theo quy định tại Nghị định 36/CP của Chính phủ, đảm bảo ANTT, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn.

6. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Chỉnh phủ theo quy định. Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, để xảy ra việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép mà không được phát hiện, xử lý kịp thời thì đồng chí Chủ tịch UBND địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

 

(vpubnd.haiduong.gov.vn)

 
Các bài liên quan
Xét xử lưu động 2 vụ án hình sự (30/10/2015)
Sơ kết 5 năm thực hiện NĐ 77 của chính phủ quy định phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng (08/10/2015)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay30 
 Hôm qua1
 Tuần này59 
 Tất cả56071 
IP: 3.233.221.90